sk+en
logo

...dodáme na kľúč...

• analýza a vývoj software na mieru
• poradenská a sprostredkovateľská služba
• inštalácia a konfigurácia
• školenia v oblasti výpočtovej techniky

Naša firma pracuje na vývoji databázovo orientovaných aplikácií (evidencia, riadenie, štatistika, výstup). Nie každý, na trhu dostupný program, je schopný uspokojiť Vaše potreby pre efektívne riadenie firmy. My Vám ponúkame softwérové riešenia na kľúč, vytvorené podľa Vašich špecifických požiadaviek. Samozrejmosťou je vytvorenie dátového spojenia medzi Vami používanými aplikáciami a nami dodanými programami (pokiaľ to Vaše aplikácie umožňujú). V prípade, že riešenie Vašich požiadaviek už na trhu existuje, ponúkame Vám poradenskú a sprostredkovateľskú službu. Aplikácie vyvíjame pre platformy Windows, internetové resp. intranetové aplikácie na báze PHP, JavaScript a databáze MySQL. Subdodávateľsky vieme zabezpečiť realizáciu aplikácií pre Android a iPhone.

Výber z realizovaných software riešení

DOC.MANAGER - systém pre evidenciu a workflow dokumentov vo firme. Slúži na elektronickú evidenciu zmlúv definovateľných typov resp. ich šablón a ďalších dokumentov pre rôznych partnerov a prevádzky. Zabezpečuje tok dokumentov od požiadavky až po archiváciu dokumentu medzi rôznymi rolami užívatelov. Aplikácia je navrhnutá pre použitie na internete resp. intranete, čím sa stáva nezávislou na použitom operačnom systéme.

EF.KEEPER - systém pre sledovanie efektivity podnikania pre malé podniky a živnostníkov. Umožňuje jednoduché sledovanie na základe evidencie zákaziek, aktivít a platieb. Výstupom sú štatistické prehľady podľa mnohých kritérii.

OPERATÍVNE RIADENIE VÝROBY - program pre evidenciu výroby a umiestňovania výherných hracích systémov, tlač dodacích listov a revíznych podkladov, žiadostí pre štátne skúšobne, protokolov o výrobe a pod. Integrovaná evidencia a správa dokumentov (šablóny Word, prepojenie na databázu, skenovanie dokumentov).

kontaktné údaje


IBA SOFTWARE & DESIGN STUDIO
Ing. Ivan Babocký
Kostolná 150/5, 951 45 Dolné Lefantovce
Nitriansky kraj, Slovenská republika


IČO: 33639060
DIČ: 1029540149


Mobil: +421-905-220553
E-mail: firma@ibastudio.sk

facebook google phone e-mail

napíšte nám


00157755 | copyright © ibastudio.sk
powered by WebAdminLite
ScrollToTop